3-63

شاهد أيضاً

شعبان به یک هیئت فلسطینی: مقابله با عادی سازی با احیای شعور ناسیونالیسم عربی

دمشق-سانا دکتر بثینه شعبان، مشاور ویژه ریاست جمهوری، تاکید کرد که مردم سوریه فلسطین را …