Haseke’deki Kabile Konseyi, Amerikan İşgal Güçleri Tarafından Üniversite Tesislerinin Yıkımını

HASEKE – Haseke’deki Suriyeli aşiret şeyhleri konseyi, ABD işgal güçleri ve onlara bağlı “DSG” milislerinin Haseke’deki üniversite kolej binalarını tahrip etmesini, içeriklerini ve malzemelerini yağmalamasını ve Ziraat Fakültesi’ndeki sınavları aksatmasını kınadı.

Konsey bugün yayınladığı beyanda, terörizmin sömürülmesi çerçevesinde, Amerikan işgalcinin Ekonomi Koleji ve İnşaat Mühendisliği Koleji tarafından temsil edilen bilimsel yapıları tahrip ettiğini belirtti. Beyan, bunun, kardeşlik ve sevgi adasında eğitimi ve sınavları aksattı ve sosyal yelpazenin her yerinden öğrencilerimize zarar verdiğini ekledi.

Konsey, ilin tüm onurlu insanlarına “il öğrencilerini, DSG milislerine karşı sesini yükseltmeye ve kolejlerden ve okullardan elini kaldırmaya çağırarak desteklemeye” çağırıda bulunurken, “Eğitim hakkının gasp edilmesi, genç nesillerimizin geleceğini yok ettiği, milleti imar ve imar savaşında ihtiyacı olan geleceğin kadrolarından mahrum bıraktığı için devam etmemesi gereken bir suçtur” diye dikkat çekti.

Konsey ayrıca, ilgili uluslararası kuruluşlara, Amerikalı işgalci tarafından kendilerine dikte edilen “DSG” milislerinin bölge halkına cehaletlerini empoze etmeye ve onları paralı asker ve silah taşıyıcılarına dönüştürmeye yönelik tedbirlerini durdurmaya çağırdı.

P.M.

Check Also

Şaban: Çin Egemenliğini Ve Toprak Bütünlüğünü Savunmak İçin Her Türlü Önlemi Alma Hakkına Sahiptir

ŞAM – Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı Dr. Büseyna Şaban, Çin’in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için …