פרלמנטית צרפתית: ההשתתפות הצבאית הרוסית לצד הצבא הסורי תרמה להבסת דאעש

פריז – סאנא

חברת האסיפה הלאומית הצרפתית ממפלגת הריפובליקנים ואלירי פאואי הדגישה כי השתתפות רוסיה לצד הצבא העברי הסורי במלחמה נגד הטרור תרמה להבסת ארגון דאעש על השטח.

גם כן היא קראה ללחום באידילוגיה הקיצונית.