עצרת מחאה נגד התוקפנות האמריקנית בסוריה

ווינהסאנא

חברי הקהילה הסורית באוסטוריה והסטודנטים הלומדים שם ארגנו עצרת מחאה מול השגרירות האמריקנית בווינה נגד התוקפנות האמריקנית על מוצבי הצבא הערבי הסורי בדיר אזור לאחרונה .

המשתתפים בעצרת שכוללת כמה פעילים ממדינות ערביות וזרות הניפו את דגלי רוסיה וסוריה ושלטים שבהם גנו את התוקפנות האמריקנית נגד מוצבי הצבא הסורי.

הם קראו לעולם ולשוחרי השלום בעולם כולו לגנות את התוקפנות האמריקנית נגד סוריה וההתערבות המערבית בענייני הפנים של מדינות האזור ולעמוד לימינו של העם הסורי במלחמתו בטרור התכפירי.