הוועד הפועל לשמירה על המולדת בירדן ולעמוד בפני הנירמול דוחה את החוק של בית הנבחרים המאפשר לחברות ישראליות השקעות בתוך ירדן

עמאן – סאנא

הוועד הפועל העליון לשמירת המולדת ולעמוד בפני הנירמול שבירדן דחה את החוק של בית הנבחרים הירדני לפיו מותר לחברות ישראליות שיפתחו בהשקעות בירדן, והדגיש שדבר זה נחשב להפרה ציונית נגד הביטחון הכלכלי של ירדן.

הוועד ציין על פי היו”ר שלו “אחמד  אל-ערמוטי” כי חוק זה נוגד את אינטרסי ירדן הלאומיים, ומה שקורה בבית הנבחרים –הוועד הוסיף – מוכיח את השסעת שבה לקו חברי הביית אשר שכחו את דברי הימים של מולדתם והתנכרו לדמי החללים שנשפכו כדי להגן על עצמאות המולדת.

בהודעת הוועד נדרשו כל בני החורין שם שישקיעו כל מאמץ אפשרי כדי לקבל בחזרה את הכבוד של האומה.

תנועת הנוער הירדני לתמיכה בהתקוממות ולעמוד בפני הנירמול, גנתה את החוק המאפשר לחברות ישראליות שיפתחו בהשקעות במולדתה, כי דבר זה ראתה בו מעין לגיטימצייה של הנירמול.

גם גורמי נוער אחרים ואסטודנטים ארגנו בנידון זה הפגנה מול מעון בית הנבחרים הירדני להביע מחאה נגד ההחלטה המדוברת שנחשבת בעיניהם לזחילה לעבר הנירמול.