סינדק הטרור שבסוריה ובלוב “לוי” נושא לארוניה בקרב הוגי המחשבות האירופים

לונדון –סאנא

שליח העיתון דילי טלגראף הבריטי בפריס “הינרי צאמואל” חשף שהציוני הצרפת ברנאר הינרי לוי הסינדק של מצב הכאוס והתומך בטרור שבסוריה ובלוב ,הפך למטרה לארוניה בקרב הוגי המחשבות האירופים וזאת בגלל דעותיו שהשמיץ בהן את הפילוסוף הגרמני הנפוץ /אימנואל קאנט/ ,בספרו שכתב תחת השם ” המלחמה והפילוסופיה ” ובאותו ספר היה /לוי/ במדה רבה של בערות ושל יהרנות שנסה לתת את הרושם שהוא באותה דרגה של הפילוסיף קאנט.

כמה סופרים דגולים באירופה פרסמו כתבות בעיתונים כמו “לונוביל אובסרבתור”- “ואנקנאר אנשיינה” ואחרים בהן לעגו מברנאר הינרי לוי וחשפו את הבערות שלו.