עשרות מתנחלים מחדשים את פריצתם לאלאקצא

אלקודס – סאנא

עשרות מתנחלים ישראלים חידשו היום את פריצתם למסגד אלאקצא.

סוכנות וופא ציטטה את מחלקת הו’אקף האסלאמית בעיר אלקודס  שאמרה כי עשרות מתנחלים פרצו למסגד מכיוון שער המוגרבים וביצעו סיורי פרובוקציה ברחבותיו, תוך שמירה קפדנית מטעם כוחות הכיבוש, שהמשיכו להגביל את כניסת המתפללים הפלסטינים. למסגד ומנע מעשרות להיכנס אליו.