מבזקים

הכוחות האוקראיניים מיקשו את הדרכים בח’רסון