מבזקים

סוריה שוללת את הדו”ח המטעה של ארגון איסור נשק כימי בנושא מה שמכונה אירוע דומא

דמשק – סאנא

סוריה הדגישה שהיא מתנגדת כלל וכלל לדו”ח שהוציא מה שמכונה “צוות החקירה וקביעת הזהות” השייך לארגון איסור נשק כימי, בקשר לאירוע המדומה של השתמשות בחומר הכלורין בדומא בשביעי לאפריל 2018, בנוסף למסכנותיו משום שאין בו כל ראיות אובייקטיביות.

משרד החוץ הוסיף בהודעה שפרסם היום כי דו”ח זה לא הפתיע את סוריה, והוא בא כדי להדגיש מחדש את נכונות עמדתה לגבי דו”חות ארגון איסור נשק כימי חסרות האמינות, וכי סוריה בנוסף למדינות רבות לא הכירו במה שמכונה “צוות החקירה וקביעת הזהות” החסר ללגטימיות, משום שרוב המדינות החברות בארגון לא הצביעו בעד הקמתו.