מבזקים

פעולות שיקום המסגד האמווי הגדול בחאלב נמשכות