כניסית מר ג’אוורג’וס נפתחה לאחר שיקומה בעיירה ערביין