משרד החוץ הפלסטיני קורא לקהילה הבינ”ל לספק מגננה למוסדות החינוך הפלסטיניים

אלקודס – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני קרא לקהילה הבינ”ל וארגוני האו”ם המתמחים ובראשם האונסקו לשאת באחריות לספק מגננה למוסדות החינוך הפלסטיניים ולסטודנטים  ולאבטיח את זכותם בחופש התנועה והחינוך,כדי להגיע לספסלי הלימוד שלהם בשלום.

סוכנות ו’פא ציטטה את משרד החוץ שפרסם היום הודעה משלו כי כוחות הכיבוש הישראלי הורידו לפנות בוקר את הדגל הפלסטיני מעל גג בית ספר תיכון אל-לובן של בנות דרומית לעיר שכם, והדגיש כי התוקפנות הזו במסגרת ניסיונות הכיבוש לייהד את החינוך ולספח את הגדה המערבית בנוסף ללחימה בכל צורות הנוכחות הפלסטינית.