סימפוזיון על מנגנון העבודה של מערכת הקישור האלקטרוני לתחום המזון בלשכת התעשייה בדמשק

דמשק – סאנא

סימפוזיון שקיימה היום לשכת התעשייה בדמשק, בשיתוף רשות המיסים והאגרות, התמקד במנגנון העבודה של מערכת הקישור האלקטרוני בענף המזון בלשכה בשיתוף רשות המיסים וכיצד ליישם דבר זה.

המשתתפים בסימפוזיון, שנערך באולם ההרצאות של דר אל-בעת’ בדמשק, הציגו את פרטי העבודה הטכנית במתקנים תעשייתיים במסגרת יישום המערכת, לרבות אופן חישוב עמלת ההוצאה לצרכן, תיקון חשבוניות והצהרת עלויות.