אל-מוקדאד פגש בכיר פלסטיני … סוריה תמשיך לתמוך בעם הפלסטיני ובזכויותיו הקבועות

דמשק – סאנא

שר החוץ והמהגרים ד”ר פייסל אל-מוקדאד פגש היום את חבר הוועד הפועל של אש”ף עזאם אל-אחמד יחד עם המשלחת הנלווית אליו והדגיש כי התוקפנות הפראית נגד סוריה והעם הפלסטיני מיועדת לפגוע בזכויות האומה הערבית, ובראשן זכותו של העם הפלסטיני לבנות את מדינתו העצמאית אחרי השיבה למולדת.

אל-מוקדאד הדגיש בפני המשלחת האורחת כי השאלה הפלסטינית במרכז שאלות המדינה הסורית אשר תמשיך הלאה עם התמיכה בעם הפלסטיני ובזכויותיו הלגיטימיות בזמן שצעדי ההתנחלות לא פוסקים תחת הסככה המערבית.

אל-אחמד סקר במהלך הפגישה את התנאים אליהם נתונה השאלה הפלסטינית, בנוסף למאבקו של העם הפלסטיני והמעמד שהחזיק מול הטבחים והגזענות של הישות הישראלית הקיצונית.

הוא הדגיש כי סוריה מעולם לא התרחקה מהשאלה הפלסטינית, אדרבא היא נתנה יד מסייעת לבני העם הפלסטיני, וכיום ישנה תזוזה דיפלומטית פלסטינית המיועדת לשים את העולם אל מול חובותיו כלפי השאלה הפלסטינית, ועולם זה נדרש לגלות עניין בתנאי העם הפלסטיני שעודנו רובץ תחת עול הכיבוש הישראלי הגזעני.