מוסקבה: הדיאלוג עם וושינגטון אפשרי

מוסקבה – סאנא

מנהל מחלקת צמצום הנשק במשרד החוץ הרוסי וולדימיר ירמקוב הדגיש כי קיום דיאלוג אמיתי על אודות היציבות האסטרטיגית עם וושינגטון אפשרי בתנאי שלא יעבור את הקווים האדומים של רוסיה בתחום הביטחון.

ירמקוב אמר לאתר רוסיה היום כי מבחינה עיקרונית ארצו לא דוחה את הדיאלוג הזה בתנאי שהצד האחר יהיה שותף מתאים.