שעבאן למשלחת פלסטינית ..העימות עם הנורמלזציה על ידי החיאת התודעה  הפן-ערבית

דמשק – סאנא

היועצה המיוחדת בנשיאות הריפובליקה ד”ר בות’ינה שעבאן הדגישה כי העם הסורי מתיחס לפלסטינה כשאלתו היסודית, וכי מעשי הכיבוש הישראלי נועדים לסלוק הקיום הערבי במלואו .

שעבאן אמרה במהלך קבלת פניה של משלחת החזית העממית לשחרור פלסטינן בראשותו של סגן מזכ”ל החזית ג’מיל מזהר, כי אסטראטגיתם של המערב ושל האויב הישראלי נשענת על הפעילות להפצת הנורמלזציה בדרג העממי, דבר שסוריה מתמודדת עמו על ידי ריכוז המאמץ כדי להעביר את הזרם הפן-ערבי לדרג העממי בכדי לעמוד בפני הנורמלזציה ובפני השפעת התוכנית הציונית .