זה היום ה-55 הכיבוש הטורקי ממשיך לנתק מי השתיה באלחסכה