שיחות סוריות איראניות לחזוק שיתוף הפעולה המדעי והטכני

דמשק – סאנא

שר ההשכלה הגבוהה ד”ר בסאם אבראהים דן עם נשיא אוניברסיטת מאלק אלאשתר הטכנית האיראנית  ד”ר קאסם תקי זאדה והמשלחת הנלוות אליו באמצעי שיתוף הפעולה הטכני והמדעי בין שתי המדינות.

השר אבראהים הדגיש את הקפדתה של סוריה על חיזוק יחסי שיתוף הפעולה המדעי והגברת מספר המלגות בין שני הצדדים.

ומצדו השר תקי זאדה סקר בפני ד”ר אבראהים את ההתפתחות האיראנית בתחומי הבינה המלכותית וההתפתחיות בתחומי תעשיית התרופות, הלווינים והטכנלוגיה הצבאית.