ספינות חיל הים תוקפות את הדייגים הפלסטינים ברצועת עזה

אלקודס – סאנא

ספינות חיל הים הישראלי חידשו היום את התקפותיהן נגד הדייגים והחקלאים הפלסטינים ברצועת עזה הנצורה.

סוכנות וופא דיווחה כי ספינות המלחמה פתחו באש מקלעים לעבר הדייגים מול האזורים הצפוניים לרצועה, דבר שאילץ אותם לחזור לחוף,  בעת שכוחות הכיבוש המתמקמים בקצוות הדרומיים לרצועה ירו כדורים  לעבר החקלאים ורועי הצאן מזרחית לעיירות אלפח’ארה ועבסאן, דבר שאילץ אותם לעזוב את אדמותיהם.