הנשיא אל-אסד מוציא חוק המאשר את הצטרפותה של סוריה להסכם המסגרת להקמת הברית הבינ”ל לאנרגיה סולארית

דמשק – סאנא

בהינתן הסיוע על ידי הצטרפות להסכם המסגרת להקמת הברית הבינ”ל לאנרגיה סולארית בפיתוח המיומנויות והיכולות של מוסדות החשמל הסוריים הגברת ההסתמכות על מקורות אנרגיה מתחדשים, בניית יכולת עובדים, הגדלת הזדמנויות הכשרה זמינות ופיתוח חקיקה ו חוקים המסדירים את השימוש המיטבי באנרגיות מתחדשות.

הנשיא בשאר אל-אסד הוציא היום את חוק מס’ (30) לשנת 2022 המאשר את הצטרפותה של סוריה להסכם המסגרת להקמת הברית הבינ”ל לאנרגיה סולארית.