החל מיום שישי הבא .. טיסות שבועיות של אג’נחת אל-שאם בין חלב לאבו דאבי