תח’ת רו’אנג’י : לסוריה זכות להגן על עצמה כדי לשמור על ריבונותה ושלמות אדמותיה

ניו-יורק-סאנא

איראן חזרה והדגישה כי הפתרון היחיד למשבר בסוריה הוא בדרכי שלום בהתאם לעקרונות החוק הבינ”ל ומתוך כיבוד מלא לריבונותה הלאומית ושלמות אדמותיה, תוך הדגשה כי יש לה את הזכות להגן על עצמה בהתאם לאותם חוקים והאמנות של האו”ם.

בישיבת מועה”ב של האו”ם על סוריה הנציג הקבוע של איראן באום מג’יד תח’ת רו’אנג’י הדגיש כי הפרות של ריבונות סוריה ושלמות אדמותיה נמשכות באמצעות כיבוש חלקים משטחיה והתוקפנות הישראלית והפיגועים תוך ציון כי איראן מגנה בחריפות את ההפרות החוזרות ונשנות לריבונות ולשלמות הטריטוריאלית של סוריה.

תח’ת רו’אנג’י הדגיש את הצורך במועצת הביטחון לגנות במפורש את התוקפנות הישראלית והתקפות הטרור נגד סוריה.