משגרי טילי גראד רוסיים משמידים מוצבים צבאיים אוקראיניים

מוסקבה-סאנא

הצבא הרוסי השמיד באמצעות משגרי טילים מדגם גראד מוצבים של הכוחות המזויינים האוקראיניים.

משרד ההגנה הרוסי אמר היום בהודעה משלו בצרוף קטעי ווידיאו כי צוותי משגרי הטילים מדגם גראד ביצעו משימות השמדת מוצבים של הכוחות המזויינים האוקראיניים.