המהנדס ערנוס דן עם שר הבריאות האיראני בהרחבת שיתוף הפעולה בתחומי תעשיות של תרופות ומצרכים רפואיים

דמשק – סאנא

ראש הממשלה המהנדס חוסין ערנוס דן היום עם שר הבריאות האיראני בהראם עין אללאהי והמשלחת הנלווית אליו בהרחבת שיתוף הפעולה בין סוריה לאיראן בתחומי תעשית תרופות, מצרכים ומכשורים רפואיים, ומחקרים מדעיים, בנוסף לחלופי סטודנטים ומרצים.

שני הצדדים דנו גם בכינוס כינוסים רפואיים משותפים ובפתיחת אופקים חדשים ליחסים בילטראליים בעניין זה.