שיחות סוריות איראניות לחזוק שיתוף הפעולה במגזר הבריאותי

דמשק – סאנא

שר הבריאות ד”ר חסן אל-ג’באש דן היום עם שר הבריאות האיראני בהראם עין אללהי והמשלחת הנלווית אליו בדרכים לחזוק שיתוף הפעולה בין שתי הארצות בתחום פתוח המגזר הבריאותי וחלוף מומחיות בין הרופאים בשתי הארצות.

בפגישה נסקרו השרותים שמגיש משרד הבריאות , והמאמצים שעושים העובדים במגזר הבריאות בצל האתגרים שיצרה מלחמת הטרור המנוהלת נגד סוריה והסנקציות .