תזכיר הבנות לשיתוף פעולה בין סוריה לסרביה בתחום החקלאי

בלגראד – סאנא

סוריה וסרביה חתמו היום בבלגראד על מזכר הבנות לשיתוף פעולה בילטרלי בתחום החקלאי.

המזכר שעליו חתמו שר החקלאות והריפורמה האגרירית המהנדס מוחמד חסאן קטנא ושר החקלאות והיערות והנהלת המיים בסרביה בריצלב נאדימוביץ’, כולל חיזוק שיתוף הפעולה בתחומי מחקרים מדעיים חקלאיים ופתוח טכניקות חדשות בתחום חקלאות הצמיחה והחיי, ושיתוף פעולה בתחומי החקלאות האורגנית ודגם, ופתוח החקלאות האיכותית והדרכים לבצועם על ידי חילופי מומחיות וקיום קורסים לאימונים.

בנוסף לכך המזכר כולל פתוח ובצוע פרוייקטים בעלי אינטרסים משותפים, כדי לטפל בשאלות היסודיות בתחום החקלאי והתעשייה החקלאית.

שני השרים קיימו דיונים שעסקו בדרכים לחיזוק שיתוף הפעולה הכלכלי והמסחרי בין שתי הארצות.

השר קטנא הדגיש במהלך הפגישה את הצורך להעלאת רמת סחר החלפין בין שתי הארצות.

שר החקלאות הסרבי מצדו אמר כי ארצו רוצה לחזק שיתוף הפעולה החקלאי עם סוריה, ושם דגש על חשיבות העלאת היחסים הכלכליים, החקלאיים, והמסחריים עד כדי רמת היחסים המדיניים שבין שתי הארצות הידידות.