משרד החוץ הקובני : ביטול כמה צעדים מטעם וושניגטון עולה בכיוון הנכון

הוואנה – סאנא

משרד החוץ הקובני הדגיש כי אי שינוי מדיניות ארה”ב כלפי קובה באמצעות ביטול כמה צעדים מטעם וושינגטון עולה בכיוון הנכון אך הוא צעד מוגבל ואינו תורם בשינוי מדיניות המצור בשום אופן .