משרד הבריאות:  מקרה אחד אובחן כמאומת בקורונה

דמשק – סאנא

משרד הבריאות דיווח  כי מקרה אחד אובחן כמאומת בקורונה בנוסף ל 22 –שהחלימו.

משרד הבריאות סיכם כי מספרם של המאומתים בסוריה עמד על 55871מקרים מהם52523 החלימו ו- 3150 הלכו לעולמם.