משרד הבריאות מתחיל במסע החיסונים הלאומי הראשון לשנת 2022 נגד פוליו