עבד אללטיף דן עם באנתוס בחזוק היחסים בין סוריה לבילרוס

מינסק – סאנא

שר העבודות הצבוריות והשכון המהנדס סוהיל עבד אללטיף דן עם דימטרי באנתוס יו”ר וועדת המדינה הבילרוסית לתעשיות צבאיות ויו”ר הצד הבילרוסי בוועדה הממשלתית המשותפת, בדרכים לחזוק היחסים בין שתי הארצות בכל התחומים ובעיקר כלכלה ,תעשיה ומסחר , ולקדום יחסים אלה עד שיגיעו לרמת היחסים המדיניים המצוינים שקושרים בין שתי הארצות .

בנוסף לכך הדגיש השר באנתוס את תמיכת ארצו הממושכת בסוריה במלחמתה נגד הטרור ובכל הפורמים הבינ”ל ,וציין את עומקם של יחסי הידידות שבין הצמרות של שתי הארצות ,ואת רצון ארצו לחזק יחסיה עם סוריה בכל התחומים .