איראן מתחה ביקורת נגד ההפרות לזכויות האדם בשטחים הפלסטינים הכבושים ובתימן

ניו  יורק –סאנא

השגריר האיראני הקבוע באו”ם מג’יד תח’ת רונגי מתח ביקורת חריפה נגד המעשים השיטתים שמפירים את זכויות האדם בשטחים הלסטינים הכבושים ובתימן .

תח’ת רונגי אמר כי ישראל מפירה באופן גסא את זכויות הפלסטינים בשטחים הפלסטינים הכבושים.