רוסיה :ארה”ב ממשיכה בתמיכת הטרוריסטים בסוריה

ניו-יורק – סאנא

המשלחת הרוסית באו”ם הדגישה כי וושינגטון ממשיכה בתמיכת הטרוריסטים מארגון פורום שחרור אלשאם הטרוריסטי במחוז אידליב בצפון סוריה.

המשלחת הרוסית ציינה כי הטרוריסטים מארגון זה מחזיק באזרחים שם כי מגן אנושי ובני ערובה והוסיפה כי הנוכחות של הטרוריסטים במחוז אידליב מוסיפה עוד סבל לאזרחים שם .