שיחות לפתח את קשרי הבנקאות בין סוריה לאיראן

דמשק – סאנא

נגיד בנק סוריה המרכזי ד”ר מוחמד הזימה קיבל היום בדמשק את פני השר של הדרכים ובניית הערים באיראן רסתום קאסמי והמשלחת הנלווית אליו, ודן עימם בחשיבות פיתוח סחר החליפין והקשרים הבנקיים והפיננסיים בין סוריה לאיראן.

השר האיראני הביע תקווה בכך שהפגישה תתרום חלק בפיתוח הקשרים הכלכליים והמסחריים בין שתי המדינות הידידות עוד ועוד, ובכן ישנו צורך בחיזוק מרקם הקשרים הבנקיים בין בנק סוריה המרכזי לבין הבנק המרכזי של איראן כדי להקל את תנועת היצוא והיבוא ביניהן.