הנשיא אל-אסד: הדיאלוג בין הארגונים וההתאחדויות של מדינות ערב הזדמנות להחליף רעיונות ומומחיות

דמשק – סאנא

נשיא הרפובליקה ד”ר בשאר אל-אסד קיבל היום את פניה של משלחת התאחדות מהנדסי ערב בראשותו של המזכ”ל עאדל אל-חדית’י, ובמהלך הפגישה הדגיש את חשיבות הדו-שיח בין ההתאחדויות והארגונים של מדינות ערב בשל שהדבר מהווה הזדמנות נאותה להחליף רעיונות ומומחיות מקצועית וטכנית ובנוסף לכך מהווה גם כן במה לדון בשאלות ובבעיות של עמי ערב, ובכן להעלות את הפתרונות העלולים לתרום חלק בטיפול בהן, כן ארגונים אלה מביעים את הרעיונות והדיעות של עמי ערב.

הנשיא אל-אסד הדגיש שעיקר עבודת הארגונים האלה מתמקד בהצעת רעיונות מאוחדים כלכלית וטכנית המיועדים להניח את אושיותיה של כלכלה ערבית משותפת לטובת מדינות ערב ועמיהן.

חברי המשלחת הדגישו את חשיבות ההשקעות בין מדינות ערב כי דבר זה אמור להשתקף לחיוב מבחינת מצבם הכלכלי של עמי ערב.