מרכז ההסדרה באל-בוכמאל ממשיך לקבל את פני החפצים בסידור מצבם

דיר א-זור – סאנא

למרכז ההסדרה של העיר אל-בוכמאל שבפריפריה המזרחית של דיר א-זור, המשיכו התושבים לזרום כדי ליישב את מצבם ובמיוחד הדרושים, אנשי הצבא העריקים והמשתמטים משרות החובה והמילואים.

כמה מבין אלה שזרמו למרכז ציינו שהם מוכנים עתה להצטרף לשורות הצבא הערבי הסורי כדי להגן על המולדת.