משרד החוץ הפלסטיני מחדש את קריאתו לכלול את כנופיות המתנחלים ברשימות טרור

אלקודס – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני חידש את קריאתו לקהילה הבינלאומית להכניס את כנופיות המתנחלים לרשימות טרור.

משרד החוץ גינה היום בהודעה שסוכנות וופא ציטטה כי התקפות המתנחלים נגד הפלסטינים בגדה המערבית ובמיוחד בעיר אלקודס בכבושה, באבטחתם של כוחות הכיבוש הישראלי שמעבים את פריצתם למסגד אלאקצה המבורך ולשכונות העיר, בניסיון להעיק על הפלסטינים ולעקור אותם.