הטרוריסטים מונעים את התלמידים ליום הרביעי ברציפות לצאת מאידלב לעיר חמאת כדי להתקדם לבחינות

חמאת – סאנא

קבוצות הטרור מנעו כ-2600 תלמידים ליום הרביעי ברציפות מלעבור מאזורי פריסתם באידלב למרכזי ההתגררות שלהם במחוז עיר חמאת, דרך המעבר האינושי שבעיירה תרמבה מערבית לעיר סראקב, כדי להתקדם לבחינות החינוך היסודי והחינוך התיכוני.

הממונה על כהונת מושל אידלב פאדי סעדון אמר לכתב סאנא כי הטרוריסטים מנעו את התלמידים שהתאספו מכל האזורים בעיירה א-ניירב מלצאת לעיר חמאת כדי להתקדם לבחינות למרות ההכנות וההליכים שבהם נקט מחוז אידלב, בין השאר מרכזי הבחינות ומקומות מגוריהם של התלמידים בנוסף לקיום צוות רפואי כדי לערוך להם בדיקות תקופתיות.