סוריה תחזה ליקוי חלקי לחמה ב-21 ליוני השוטף

דמשק – סאנא

סוריה והאזור הערבי יחזו ב-21 לחודש יוני השוטף ליקוי חלקי לחמה.

יו”ר האגודה האסטרונומית הסורית ד”ר מוחמד אל-עסירי אמר לכתב סאנא כי הליקוי החלקי לחמה יהיה בסוריה ובאזור הערבי בשעור של 34 % וימשך לשעתיים ו-4 דקות, שיתחיל בשעה 7,29 דקה לפי שעון דמשק ומגיע לשיאו בשעה 8,27 דקה ויסתיים בשעה 9,33 דקות.