הפטריארך יאזג’י : ההתמודדות עם הטרור מחייבת הכל להתלכד  

ביירות – סאנא

הפטריארך של אנטוכיה ושאר ארצות המזרח של העדה הנוצרית היוונית ארטודוקסית יוחנא העשירי יאזג’י הדגיש כי ההתמודדות עם הטרור מחייבת סולידריות והתלכדות וגם קידום האחווה הציבורית, שכן בן האדם נולד כדי לחיות בכבוד.

בנאום שנשא בעיירה ג’בראיל בעקאר שבצפון לבנון הפטריארך גינה את ההתקפות שהטרוריטסים מבצעים ופשעי החטיפה וההשמדה הפוגעים  באבן ובחיים האנושיים, והדגיש בנאומו כי אי אפשר להגשים תרבות השלום אלא דרך הדביקות באדמת האבות והסבים, מפני שהאדמה היא אדמתינו, ואנו בעליה ויש לנו זכויות עליה.