משרד הנפט ב-2017: שקום מתקנים נזוקים כתוצאה לפעולות הטרור

דמשק – סאנא

פעילות משרד הנפט והמשאבים המנרליים רשמה בשנת 2017 השתפרות ניכרת כפועל-יוצא לניצחונות שהשיג הצבא הערבי הסורי, ולהחזרת מספר גדול מבארות הנפט והגז, דבר שהשתקף חיובית באספקת המצרכים הדרושים של תזקקי נפט.

המשרד שקם את המלאי מתזקקי הנפט, והגביר את קצב פעולות גילוי הנפט והגז, והמתכות באזורים שיש בהם רכוזים מבטיחים ממשאבים אלה.

פעולות הקדוח נמשכות באזור המרכז שם קודחו 12 בארות ותוקנו 3 בארות, והעבודות נמשכות בקדוח ובתקון 4 בארות נוספות.