מבזקים

הפטריארך יאזג’י סוריה ארץ האהבה והאחווה

סידני – סאנא

הפטריארך יוחנה העשירי יאזג’י פטריארך אנטכיה ושאר המזרח לכניסית הרום האורת’ודוקס הדגיש כי סוריה היא ארץ האהבה והאחווה, וקבע כי מה שקרה בסוריה בשנים שעברו בין השאר פעולות רצח, חטיפה והשמדה, הוא ממעשי טרוריסטים זרים.

הפטריארך יאזג’י הבהיר במהלך מסה לרגל הכתרת של הארכיבישוף פסיליוס קדסייה בהגמונית אוסטרליה, ניוזלנדה ופליפנים בקתדרלה הקדוש ג’אורג’יוס בסדני באוסטרליה כי בני כניסית אנטכיה הם שוחרי שלום ונחושים להשאר במזרח.