hadeel1

עיתונאי פלסטיני נפל חלל, 260 נפצעו ואחרים נעצרו במהלך התקפות הכיבוש השנה

אלקודס -סאנא כלי תקשורת פלסטיניים ציטטו את הוועדה לתמיכה בעיתונאים הפלסטינים שאמרה בדו”ח השנתי שלה כי השנה הנוכחית הייתה עדה להסלמה בהפרות הכיבוש נגד העיתונאים הפלסטינים במהלך סיקורם של ההפגנות …

עוד ידיעות