sammar

איראן חשפה 30 הישגים בתחום הטכנולוגיה 

 טהרן-סאנא איראן הכריזה על שלושים הישגים בתחום הידע והטכנולוגיה הקוגניטיבית בתערוכה הקבועה של מוצרי הידע בייצוא מתוצרת לאומית. עוזר נשיא איראן לעניינים מדעיים וטכנולוגיים,  סורנה סתארי, אמר במהלך טקס פתיחת …

עוד ידיעות

התעשייה ואיגוד האיכות: הסכמים לפיתוח תוכנית משותפת וקורסים ייעודיים

דמשק-סאנא שר התעשייה זיאד אל-סבאע’ דן עם ראש וחברי האגודה המדעית הסורית לאיכות בדרכים לפתח תוכנית משותפת להפצת תפיסות האיכות ולקיים קורסים ייעודיים לכך באתרי הייצור בתיאום עם התאחדות לשכות …

עוד ידיעות