nedal

קואליציה הכוחות הפלסטיניים: הניצחונות של סוריה בעימות עם הטרור הם בסיס מרכזי בציר ההתנגדות

ביירות – סאנא קואליציה הכוחות הפלסטיניים בלבנון הדגישה כי הניצחונות אשר השיגה סוריה בעימות עם המלחמה הגלובלית שנוהלה נגדה, מהווים בסיס מרכזי בציר ההתנגדות להגן על שאלות האומה הלגיטימיות. משלחת …

עוד ידיעות