nedal

תושבינו בגולן הכבוש חזרו על הדגשת התנגדותם לתוכניות ההתנחלות של הכיבוש בגולן הסורי

הגולן הסורי הכבוש – סאנא תושבינו בגולן הסורי הכבוש חזרו על הדגשת התנגדותם לתוכניות ההתנחלות הישראליות בגולן, והדגישו את דבקותם בכל גרגיר של אדמתה, ואת רצונם להחזיק מעמד בפני ניסיונות …

עוד ידיעות

תושבי כפר אל-מתינייה בפרבר אל-קאמשלי חסמו דרך טור לכלי רכב אמריקאיים

אל-חסכה – סאנא תושבי כפר אל-מתינייה שבפרבר אל-קאמשלי הדרומי-מזרחי חסמו דרכם של כלי רכב שייכים לכיבוש האמריקאי, ומנעו אותם מלעבור דרך הכפר, ואילצו אותם לסגת אחורה. מקורות מקומיים מסרו לכתבת …

עוד ידיעות

מתנחלים כרתו 600 עצי פרי מערבית לשכם

אל-קודס הכבושה – סאנא מתנחלים ישראלים תקפו היום את אדמות הפלסטינים בכפר דיר שרף, מערבית לעיר שכם שבגדה המערבית וכרתו 600 עצי פרי. הממונה על תיק ההתנגדות להתנחלויות בצפון הגדה …

עוד ידיעות