mouhmad

בציון הזיכרון השביעי לנפילתם של הלוחמים פרחאן א-שעלאן וסמיר אל-קנטאר תושבי הגולן מדגישים את המשך המאבק עד השחרור

הגולן הסורי הכבוש – סאנא בציון הזיכרון השביעי לנפילתם של הלוחמים פרחאן א-שעלאן וסמיר אל-קנטאר בני הגולן הסורי הכבוש הדגישו את דבקותם בזהותם הערבית הסורית, ואת השתייכותם למולדת האם סוריה, …

עוד ידיעות

השקת הפעילות של שוק המולד

דמשק – סאנא באתר הירידים הישן שבדמשק נפתחה היום –לפי הכתבת של סאנא- הפעילות של שוק חג המולד ביוזמת החברה הסורית של המלאכות הידניות, ובהשתתפותם של 70  יצרנים ובעלי מלאכות.

עוד ידיעות