mouhmad

עצירת שני פלסטינים ליד טובאס

אל-קודס הכבושה – סאנא סוכנות הידיעות הפלסטינית ו’פא מסרה על פי כמאל בני עודה ראש מועדון השבויים בעיר טובאס, כי כוחות הכיבוש הישראלי פרצו היום לעיירה עקאבא צפונית לעיר הנ”ל …

עוד ידיעות

המסע הערבי והבינ”ל של הסרת הסגר מעל סוריה : מדינות העולם צריכות לזוז כדי להסיר את ההליכים השרירותיים שהוטלו על סוריה

 ביירות – סאנא    המסע הערבי והבינ”ל של הסרת הסגר מעל סוריה גינה בחריפות את ההליכים השרירותיים שהוטלו על בני העם הסורי וקרא לפתוח בתזוזה בינ”ל כדי לסלקם. בהודעת המסע …

עוד ידיעות