mouhmad

אל-שיח’ : הכיבוש ממשיך בהתקפת שטחיהם ורכושם של הפלסטינים בגדה המערבית

 אלקודס – סאנא מזכ”ל הוועד הפועל של אש”ף חוסיין אל-שיח’ אמר כי הכיבוש הישראלי ממשיך בהתקפת שטחיהם ורכושם של הפלסטינים שבגדה המערבית, לטובת תוכניות ההתפשטות של ההתנחלות. סוכנות ו’פא דיווחה …

עוד ידיעות

הוועדה הנוצרית האיסלאמית לתמיכה באל-קודס קוראת לקהילה הבינ”ל להפסיק את פשעי הכיבוש

 אל-קודס הכבושה – סאנא הוועדה הנוצרית האיסלאמית  לתמיכה באל-קודס חידשה את קריאתה לקהילה הבינ”ל לשאת באחריותיה ולהתערב בדחיפות כדי להפסיק את ההתקפות והפשעים של הכיבוש הישראלי הקולעים למחוק את הזהות …

עוד ידיעות