الرئيسية / أرشيف الوسم : دلار-یورو

أرشيف الوسم : دلار-یورو

بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت / 468.81 / لیر برای بانک ها و / 467.80 / لیر برای مؤسسه های صرافی

دمشق-سانا بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه / 468.81 / لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و / 467.80 /  لير را …

أكمل القراءة »

بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت / 545 / لیر

دمشق-سانا بانک مرکزی سوریه اعلام کرد که نرخ دلار در مقابل لیر سوریه 545 لیر می باشد. همچنین بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه / 21ر566 …

أكمل القراءة »

بانک مرکزی: دلار به قیمت 335.65 لیر برای بانک ها و 335.67 لیر برای مؤسسه های صرافی

دمشق-سانا بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 335.65 لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و 335.67 لير را برای مؤسسه های صرافی …

أكمل القراءة »

بانک مرکزی: دلار به قیمت 336.62 لیر برای بانک ها و 336.67 لیر برای مؤسسه های صرافی

دمشق- سانا بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 336.62 لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و 336.67 لير را برای مؤسسه های …

أكمل القراءة »

بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت 346.69 لیر برای بانک ها و 364.72 لیر برای مؤسسه های صرافی

دمشق-سانا بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير 346.69 لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط 364.72 لير را برای مؤسسه های صرافی به عنوان …

أكمل القراءة »

بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت 346.66 لیر برای بانک ها و 364.72 لیر برای مؤسسه های صرافی

دمشق-سانا بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير 346.66 لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط 364.72 لير را برای مؤسسه های صرافی به عنوان …

أكمل القراءة »

بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت 316.55 لیر برای بانک ها و 316.57 لیر برای مؤسسه های صرافی

دمشق-سانا بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 316.55 لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط  و 316.57 لير را برای مؤسسه های صرافی …

أكمل القراءة »

بانک مرکزی: دلار به قیمت 299.47 لیر برای بانک ها و 299.49 لیر برای مؤسسه های صرافی

دمشق-سانا بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 299.47 لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط  و 299.49 لير را برای مؤسسه های صرافی …

أكمل القراءة »

بانک مرکزی: دلار به قیمت 291.43 لیر برای بانک ها و 291.45 لیر برای مؤسسه های صرافی

دمشق-سانا بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 291.43 لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط  و 291.45 لير را برای مؤسسه های صرافی …

أكمل القراءة »

 بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت 283.41 لیر برای بانک ها و 283.42 لیر برای مؤسسه های صرافی

دمشق-سانا بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 283.41 لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط  و 283.42 لير را برای مؤسسه های صرافی …

أكمل القراءة »