یگانی از ارتش کنترل کامل مزارع جنوبی و نقطه 841 در اطراف شهر القریتین در حومه حمص را به دست گرفت/ نیروی هوایی ارتش خودروهای تروریست های گروه”داعش” در حومه شرقی تدمر را نابود کرد

حومه حمص – سانا

یک منبع نظامی به سانا تاکید کرد که یگانی از ارتش و نیروهای مسلح  با همکاری گروه های دفاع مردمی کنترل کامل مزارع جنوبی و نقطه 841 در اطراف شهر القریتین در حومه حمص را به دست گرفت.

نیروی هوایی ارتش جمهوری عربی سوریه خودروهای تروریست های گروه”داعش” در اطراف شهر القریتین و حومه شرقی تدمر نابود کرد

با مداد امروز نیروی هوایی ارتش جمهوری عربی سوریه سورتی های پروازی را علیه مخفیگاه ها و تجمعات گروه تروریستی”داعش” در حومه حمص انجام داد.

یک منبع نظامی به سانا گفت: نیروی هوایی ارتش سوریه سورتی های پروازی را علیه مخفیگاه های گروه تروریستی”داعش”  در حومه شرقی تدمر انجام داد که بر اثر آن تعدادی از خودروها حامل اسلحه و مهمات و مجهز به تیربارسنگین  وابسته به این گروه تروریستی نابود شدند.

پریروز یگان های از ارتش جمهوری عربی سوریه و گروه های دفاع مردمی امنیت و ثبات را به شهر تدمر/پالمیرا بازگرداندند و کنترل کامل فرودگاه و شهر باستانی تدمر را به دست گرفتند و خسارت ها و تلفات سنگینی به گروه تروریستی “داعش” وارد کردند و صد ها تروریست را به هلاکت رساندند.

 شاین به ذکر است که پالمیرا/تدمر  در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.

منبع اشاره کرد: در اثر سورتی های پروازی علیه مراکز تجمع تروریست های گروه “داعش” در جنوب روستای طفحه در جب الجراح واقع در شرق شهر حمص تعدادی از مخفیگاه ها و استحکامات و خودروهای تروریست ها نابود شدند و تعدادی از تروریست ها به هلاکت رسیدند.

در حومه جنوبی شرقی منبع توضیح داد: نیروی هوایی سوریه خودروها و مخفیگا های تروریست های گروه “داعش” را در روستای «البصیری» و اطراف شهر القریتین نابود کرد.

یگان های از ارتش و نیروهای مسلح با همکاری گروه های دفاع مردمی کنترل کامل منطقه «حزم غربی» و «نقطه استراتژی الراقمه» و تپه « ضهر الخرنوبی » در اطراف شهر القریتین را به دست گرفتند.

گروه تروریستی “داعش” از ششمین اوت گذشته تعدادی از اهالی شهر القریتین را بازداشت کرد و جنایت ها علیه اهالی شهر مرتکب می شود و اندیشه های تکفیری خود را بر آنان تحمیل می کند، تروریست های گروه داعش در 21 اوت گذشته صومِعِه «مار اليان» در اطراف غربی شهر نابود کردند.

یگان های ارتش به پیشروی های خود در اطراف شهر القریتین در حومه حمص ادامه می دهند

غیاث جاویش/م.خ